E-učenje

E-učenje ali elektronsko učenje je vrsta izobraževanja na daljavo. Med učencem in učiteljem poteka komunikacija, kljub temu da sta med seboj krajevno ločena; povezana sta s pomočjo računalniško-internetne tehnologije. Mnogi to obliko izobraževanja velikokrat kombinirajo s tradicionalno, kar popestri že ustaljen način izobraževanja. Continue reading