Mediacija

V Sloveniji se je mediacija kot oblika neformalnega reševanja spora med dvema stranema v konfliktu začela uvajati leta 2001. Tega leta je namreč Okrožno sodišče v Ljubljani poskusno strankam začelo ponujati mediacijo, kot model učinkovitega, hitrega in poštenega reševanja sporov. Continue reading