Sistematizacija delovnih mest

sistematizacija delovnih mestSte zaposleni? Katere so vaše naloge? Kakšne so obveznosti? Kdo vam jih je naložil in katero delovno mesto zasedate? V kateri plačilni razred in tarifni razred sodi vaše delovno mesto? Sistematizacija delovnih mest ureja in določa prav to. V enem podjetju je lahko več različnih delovnih mest in vsako delovno mesto zahteva svoje.
Continue reading

Delovno pravo

Delovno pravo je v Sloveniji v največji meri opredeljeno v Zakonu o delavnih razmerjih, ki je znan pod kratico ZDR. V splošnih členih zakon opredeljuje, daj se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi. Iz te pogodbe izhajajo tudi natančnejše določitve pravic obeh pogodbenih strani. Kljub temu pa so mnoge pravice in obveznosti določene že z zakoni, na katerih temelji delovno pravo.

Brezpogojna pravica delavca in obveznosti delodajalca je tako na primer plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko, invalidno in zdravstveno zavarovanje ter za zavarovanje v primeru brezposelnosti. Delodajalec mora zaposlenega delavca prijaviti k omenjenim zavarovanjem in delavcu fotokopijo prijave tudi izročiti v roku 15 dni od pričetka delovnega razmerja.

Delovno pravo predpisuje, da mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena pisno; svoj izvod pa mora seveda dobiti tudi zaposleni delavec. Predlog pogodbe bi moral delavec prejeti že tri dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe, s čimer ima delavec dovolj časa, da pogodbo pregleda, preden jo podpiše. Če pogodba ni sklenjena v pisni obliki in se pojavijo spori o obstoju delovnega razmerja, se običajno sklepa, da delovno razmerje obstaja.
Delovno pravo prav tako določa, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, če v njej ni natančno drugače opredeljen čas trajanja pogodbe.