Francoščina

Francoščina je eden najpomembnejših francoskih jezikov današnjega stoletja, saj frncoščino obvlada kar 77 miljonov govorcev po vsem svetu seveda pa največ v sami Franciji kjer ta jezik tudi izvira. Francoščina je uradni ali administrativni jezik mnogih in številnih organizacij kot so številne evropske organizacije, državni olimpiskimi komiteti, zruženimi narodi,…

francoščina

Jezik francoščina prehitevata le samo dva nekoliko bol znana in razvita jezika in to sta španščina in portugalščina. Pred leti nazaj natančneje pred letom 2000 je bilo govorcev jezika francoščina podvojeno vendar pa je ta številka iz leta v leto hitro vpadala. Da pa bi se tudi drugi lahko učili jezika francoščina pa je potrebno, da obiskujete jezikovne tečaje učenja francoskega ali tujih drugih jezikov. Poleg tega pa imajo nekateri šolarji že kot izbirni predmet francoščino. Za tiste ki pa so nekoliko starejsi pa imajo agencije in posebne učilnice za učenje tujih jeziko in vmes je tudi francoščina.