Italijanščina

Italijanščina je romanski jezik katerega govori približno 62 milijonov ljudi, kateri večinoma živijo v Italiji. Italjanščina temelji na stari florentinski govorici. Ima tudi soglasnike kot latinščina. Italijanščina izvira še iz starih časov in se je skozi leta izpopolnjevala. Sedaj pa je uradni jezik Italije in ga govorijo skoraj vsi prebivalci v Italiji.

italijanščina

Vendar pa italijanščina (za več informacij klikni tukaj) ni tako razvit jezik kot je angleščina. Predvsem pa je tudi učenje in pisanje tega jezika precej zahtevno in vzame veliko časa. V večini se ga ljudje učijo pr aznih agencijah ali ustanovah kjer imajo učenje tujih jezikov. V šolah pa se praktično italijanščina ne uporablja ali pa je sploh ni.

Edina možnost je da se učite kot izbirni predmet ampak so polj popularni in bolj iskani jeziki angleščina, nemščina, francoščina in podobni. Ker je italijanščina po vsem svetu ne uporablja veliko tudi ni razgiban in znan jezik. Predvsem pa tudi gorvor in pisanje italianščine je precej zahtevno delo