Mobing

Veliko žrtec mobinga, ki predstavlja psiho-fizično nasilje na delovnem mestu, se sprašuje kam se lahko obrne na pomoč. Šikaniranje in trpinčenje na delovnem mestu je v zadnjem času zelo pogost pojav. Žrtve mobinga so zaradi strahu pred izgubo službe velikokrat raje tiho, kot da bi se izpostavljale in s tem ogrozile svoj socialni status. 

Posledice mobinga so lahko precej negativne tako za delojemalce (v prvi fazi) kot za delodajalce (v drugi fazi). Žrtve mobinga velikokrat sprašujejo po spletnih forumih kje lahko najdejo pomoč in svetovanje, kje in kako prijavijo nadrejenega, ki nad njimi izvaja mobing.

Velikokrat pripelje mobing tako daleč, da je lažje žrtvi zamenjati službo kot pa se mobingu odkrito zoperstaviti in s tem tudi izpostaviti, če drugje ne pa v okolju podjetja v katerem je žrtev mobinga zaposlena. Največkrat se kot vzrok mobinga omenja slaba organizacija dela znotraj podjetja, način vodenja ljudi (slabo vodenje) in nejasne pristojnosti in odgovornosti zaposlenega. Žrtev mobinga lahko utrpi v skrajni fazi tudi hude psihosomatske posledice, ki jih lahko še kako občuti družina žrtve.