Obvezno zavarovanje

Poznamo več vrst obveznega zavarovanja, naprimer avtomobilsko in zdravstveno obvezno zavarovanje. Avtomobilsko zavarovanje je po zakonu obvezno zavarovanje za vse lastnike motornih vozil pred odgovornostjo zaradi uporabe vozila, še preden začne vozilo uporabljati in mora zavarovanje obnavljati dokler je vozilo v uporabi. Ko se avto registrira lahko uradni organ od vas zahteva potrdilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju, ki velja najmanj toliko kolikor velja prometno dovoljenje.

Z zavarovanjem se voznik zavaruje pred svojo odgovornostjo v primeru prometne nesreče in morebitne povzročene škode. Obvezo zdravstveno zavarovanje nam omogoča kritje delov stroškov, ki nastanejo zaradi nujne bolniške pomoči, bolezni zaradi katerih je potrebna bolniška pomoč ipd. Vsak Slovenski državljan, ki se legalno nahaja na slovenskem področju je vključen v obvezno zavarovanje. Vključeni so tudi tuji študentje in tuji delavci, ki začasno prebivajo v Sloveniji.