Sodni tolmač

Sodni tolmač je strokovnjak na področju znanja tujih jezikov. Ima poseben status, ki mu ga podeli ministrstvo za pravosodje, njegovo delo pa je tolmačenje govorjenega ali pisnega jezika na sodnih obravnavah, kadar so udeleženci v sodnem postopku primorani uporabljati jezik, ki ni uradni jezik sodišča ali drugih udeležencev v postopku.

Sodni tolmač je pomemben partner posameznih podjetij tudi v primerih sklepanja poslov s tujimi partnerji ter pri prevajanju različne dokumentacije, kot so spričevala, diplome, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, poročni listi, sklepi o dedovanju itd.

Sodni tolmač svoje storitve nudi tudi fizičnim osebam. Slednji se nanj obračajo v primerih, ko potrebujejo pravni nasvet v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja ali drugih pravic, pa tudi na porokah med partnerjema različnih narodnosti, saj so sodni tolmači v večini primerov po izobrazbi ravno pravniki in ne prevajalci.