E-učenje

E-učenje ali elektronsko učenje je vrsta izobraževanja na daljavo. Med učencem in učiteljem poteka komunikacija, kljub temu da sta med seboj krajevno ločena; povezana sta s pomočjo računalniško-internetne tehnologije. Mnogi to obliko izobraževanja velikokrat kombinirajo s tradicionalno, kar popestri že ustaljen način izobraževanja.

Za e-učenje potrebujemo standardno internetno tehnologijo, ki je dandanes nepogrešljiva oprema vsakega gospodinjstva.

Prednosti, po katerem se odlikuje e-učenje je, da je na voljo vsem tistim, ki se izobražujejo ob delu, ki imajo izredno razgiban in dolg delovnik, obveznosti, ki potekajo ravno v času, ko potekajo tradicionalna izobraževanja. E-učenje je torej namenjeno posameznikom, ki k e-pouku pristopajo, ko imajo čas in voljo, pa čeprav je to ob enih zjutraj, v pižami ali pa na službenem potovanju.

Zakaj še izbrati e-učenje? Ker je dinamično, obogateno z multimedijsko predstavitvijo praktičnih primerov, cenovno bolj ugodno, vsebuje stalno in hitra uporabnost pripravljenih vsebin …