E-učenje

E-učenje ali elektronsko učenje je vrsta izobraževanja na daljavo. Med učencem in učiteljem poteka komunikacija, kljub temu da sta med seboj krajevno ločena; povezana sta s pomočjo računalniško-internetne tehnologije. Mnogi to obliko izobraževanja velikokrat kombinirajo s tradicionalno, kar popestri že ustaljen način izobraževanja. Continue reading

Francoščina

Francoščina je eden najpomembnejših francoskih jezikov današnjega stoletja, saj frncoščino obvlada kar 77 miljonov govorcev po vsem svetu seveda pa največ v sami Franciji kjer ta jezik tudi izvira. Francoščina je uradni ali administrativni jezik mnogih in številnih organizacij kot so številne evropske organizacije, državni olimpiskimi komiteti, zruženimi narodi,…

francoščina

Jezik francoščina prehitevata le samo dva nekoliko bol znana in razvita jezika in to sta španščina in portugalščina. Pred leti nazaj natančneje pred letom 2000 je bilo govorcev jezika francoščina podvojeno vendar pa je ta številka iz leta v leto hitro vpadala. Da pa bi se tudi drugi lahko učili jezika francoščina pa je potrebno, da obiskujete jezikovne tečaje učenja francoskega ali tujih drugih jezikov. Poleg tega pa imajo nekateri šolarji že kot izbirni predmet francoščino. Za tiste ki pa so nekoliko starejsi pa imajo agencije in posebne učilnice za učenje tujih jeziko in vmes je tudi francoščina.

Italijanščina

Italijanščina je romanski jezik katerega govori približno 62 milijonov ljudi, kateri večinoma živijo v Italiji. Italjanščina temelji na stari florentinski govorici. Ima tudi soglasnike kot latinščina. Italijanščina izvira še iz starih časov in se je skozi leta izpopolnjevala. Sedaj pa je uradni jezik Italije in ga govorijo skoraj vsi prebivalci v Italiji.

italijanščina

Vendar pa italijanščina (za več informacij klikni tukaj) ni tako razvit jezik kot je angleščina. Predvsem pa je tudi učenje in pisanje tega jezika precej zahtevno in vzame veliko časa. V večini se ga ljudje učijo pr aznih agencijah ali ustanovah kjer imajo učenje tujih jezikov. V šolah pa se praktično italijanščina ne uporablja ali pa je sploh ni.

Edina možnost je da se učite kot izbirni predmet ampak so polj popularni in bolj iskani jeziki angleščina, nemščina, francoščina in podobni. Ker je italijanščina po vsem svetu ne uporablja veliko tudi ni razgiban in znan jezik. Predvsem pa tudi gorvor in pisanje italianščine je precej zahtevno delo

Nemščina

V primeru, da imate namen obiskati Nemčijo ali države v katerih je nujno potrebna raba jezika nemščina. Potem morate nujno obiskati tečaje kjer se lahko naučite jezika nemščina, nekateri šolarji pa to počnejo že v šolah res, da je glavni jezik šol angleščina pa imate namesto tega tudi nemščino ali pa kot izbirni predmet.

Če pa ste že nekoliko starejši potem pa morate obiskati tečaje učenja tujih jezikov, kjer vas bodo naučili osnov in tudi sporazumevanja. To pa vse skupaj traja zato pa se morate čim bolje zavzeti in naučiti nemškega jezika. Poleg tega pa če niste čisto sigurni pa lahko vzamete s seboj tudi prevajalce za lažjo pomoč in dodatno učenje.

nemščina

Nemščina je zelo razvit jezik poleg angleškega, ki povsem prevladuje. Vendar pa je Nemščina uradni jezik mnogih držav in zato je nujno poterben jezik za sporazumevanje. Zato se v zadnjem času prav zaradi razvitosti nemškega jezika tudi ljudje že vse bolj pripravljajo in učijo tudi za prihodnje šolanje ali delo v državah nemškega jezika.